• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Zondagsschool

Vanaf D.V. zondag 9 mei zal de zondagsschool weer fysiek opstarten. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom! Iedereen wordt ingedeeld n.a.v. de basisschoolgroepen. Let dus op eventuele wijziging in groep en/of locatie:

Groep 1 zondagsschool (kerkzaal): instroomgroep, groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C
Groep 2 zondagsschool (zalen beneden): groep 3A, groep 3B, groep 4
Groep 3 zondagsschool (zaal boven): groep 4-5, groep 5, groep 6
Groep 4 zondagsschool (zaal boven): groep 6-7, groep 7

Verder gelden de regels, zoals in voorgaande maanden:

De gezondheidsbepalingen bij kerkdiensten gelden ook voor de zondagsschool, dus blijf thuis bij verkoudheidsklachten en koorts, als je zelf coronaklachten hebt (of gezinsleden dit hebben) of als je (of de basisschoolgroep) in quarantaine bent. Aanmelden is niet nodig. Er wordt een presentielijst bijgehouden.
Ouders mogen hun kinderen niet binnenbrengen of halen, maar blijven buiten en houden daar gepaste afstand van elkaar.
Kinderen blijven gedurende het zondagsschooluur op hun plaats.
De groepen verlaten na afloop één voor één het kerkgebouw.

Let op: wanneer een basisschoolgroep in quarantaine is worden die kinderen die zondag ook niet op de zondagsschool verwacht. De rest van de zondagsschoolgroep is gewoon welkom. Als u vragen/opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden of mail naar: 
maartjedekloe@solcon.nl

 

Bijeenkomst:

zondagmiddag
Plaats: Kerkelijk Centrum
Aanvang: 14:00-15:00 uur
Voorzitter: Ds. H. Roelofsen
Secretaris: Maartje de Kloe
Penningmeester: Geert-Jan van Tuijl

 

 

 

 

Groep 1 (kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool)

Leiding: Janske Soer
  Maartje de Kloe
  Esther Kerkhoff

 

 

Groep 2 (kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool)

Leiding: Els Baijense
  Corrie Slobbe
  Hanneke Muilwijk

 

 

Groep 3 (kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool)

Leiding: Wim Jonkers
  Geert-Jan van Tuijl

 

 

Groep 4 (kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool)

Leiding: Marcel van Heijkop
  Dick Klop

 

Wisseling van groepen

Aan het begin van het schooljaar gaat het kind vindt de wisseling van de groepen plaats. Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, neemt hij/zij aan het einde van de lage school afscheid van de zondagsschool.

Vakanties
Tijdens schoolvakanties is er geen zondagsschool. De zondag na de laatste schooldag voor een vakantie is vrij, de zondag voor de eerste schooldag is er weer zondagsschool. Tijdens de kerstvakantie kan dit afwijken i.v.m. oefenen voor het kerstfeest. De eerste 2 zondagen in januari wordt geen zondagsschool gehouden.
Ook tijdens de zgn. meivakanties kan van deze regel afgeweken worden. De secretaris maakt het vakantierooster en laat een bericht in "Ons Kerkblad" plaatsen voor de vrije zondagen.

Bankrekening: NL27 RABO 0162 5716 66 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Zondagsschool

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021