• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Bijbellezing

In de maanden oktober tot en met maart zullen er één keer per maand op de woensdagavond Bijbellezingen gehouden worden. De Bijbellezingen worden verzorgd door onze eigen predikant. Juist ook in de doordeweekse diensten geldt wat we lezen in Hebreeën 10:25: "En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten..." (Hebr. 10:25).

Voor het komende seizoen zijn de data voor de Bijbellezingen als volgt: 4 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 februari en 28 februari. Deze diensten beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in ons eigen kerkgebouw.

  • © hersteld hervormde kerk 2024