• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Contacten

Contacten

Predikant

Ds. H. Roelofsen

Functie: Bulkenlaan 30, 5311 EK
Telefoon: 0418-561287

Ouderling

Dhr. F.C. van Weelden

Functie: scriba
Telefoon: 0418-562064
Email: frans@v-weelden.nl

Dhr. D. Burghout

Telefoon: 0418-514452
Email: dburghout@hhggameren.nl

Dhr. J. W. de Kloe

Telefoon: 0418-561811

Diaken

Dhr. J. Bok

Functie: secretaris
Telefoon: 0418-671938
Email: secretarisdiaconie@hhggameren.nl

Dhr. M. van Heijkop

Functie: voorzitter
Telefoon: 06-23632319

Dhr. J.J. Slobbe

Functie: penningmeester
Telefoon: 0418-723047
Email: penningmeesterdiaconie@hggameren.nl

Kerkvoogd

Dhr. F.C. van Weelden

Functie: voorzitter
Telefoon: 0418-562064
Email: scriba@hhggameren.nl

Dhr. M. van Heijkop

Functie: secretaris
Telefoon: 06-23632319

Dhr. P. Baijense

Functie: penningmeester
Telefoon: 0418-561595
Email: penningmeesterkerkvoogdij@hhggameren.nl

Dhr. T. de Kloe

Dhr. A.B. van Wijk

Functie: hulpkoster
Telefoon: 0653191010
Email: webmaster@hhggameren.nl

Notabel

Dhr. J. W. de Kloe

Telefoon: 0418-561811

Dhr. D. Klop

Dhr. A. Pelle

Dhr. J. Oomen

Koster

Dhr. W.T. Kreling

Functie: Koster en Beheerder
Telefoon: 0418-561398 / 06-15521416
Email: wkreling@hotmail.com

Dhr. A.B. van Wijk

Functie: hulpkoster
Telefoon: 0653191010
Email: webmaster@hhggameren.nl

Organist

Dhr. C.R. (Kees) Baijense

Telefoon: 0418-562406

Dhr. W. (Willem) de Kloe

Telefoon: 0418-562505

Dhr. J.J. (Jan) Baijense

Telefoon: 0418-842827

Beheerder Kerkelijk Centrum

Walfred en Annette Kreling

Functie: Koster en Beheerder
Telefoon: 0418-561398/06-15521416
Email: wkreling@hotmail.com

Webmaster

Dhr. A.B. van Wijk

Functie: hulpkoster
Telefoon: 0653191010
Email: webmaster@hhggameren.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021