• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Contacten

Contacten

Predikant

Ds. H. Roelofsen

Telefoon: 0418-561287

Ouderling

Dhr. F.C. van Weelden

Functie: scriba
Telefoon: 0418-562064
Email: frans@v-weelden.nl

Dhr. D. Burghout

Telefoon: 0418-514452

Dhr. J. W. de Kloe

Telefoon: 0418-561811

Diaken

Dhr. J. Bok

Functie: secretaris
Telefoon: 0418-671938

Dhr. J.J. van Tuijl

Functie: penningmeester
Telefoon: 0418-561356

Dhr. M. van Heijkop

Functie: voorzitter
Telefoon: 0418-561010

Kerkvoogd

Dhr. F.C. van Weelden

Functie: voorzitter
Telefoon: 0418-562064

Dhr. M. van Heijkop

Functie: secretaris
Telefoon: 0418-561010

Dhr. P. Baijense

Functie: penningmeester
Telefoon: 0418-561595
Email: p.baijense@filternet.nl

Dhr. L. Kerkhoff

Dhr. T. de Kloe

Notabel

Dhr. J. W. de Kloe

Telefoon: 0418-561811

Dhr. P. van Brakel

Dhr. D. Klop

Dhr. A. Pelle

Dhr. A.B. van Wijk

Functie: hulpkoster
Telefoon: 0653191010
Email: webmaster@hhggameren.nl

Koster

Dhr. W.T. Kreling

Functie: Koster en Beheerder
Telefoon: 0418-561398 / 06-27095250
Email: wkreling@hotmail.com

Dhr. A.B. van Wijk

Functie: hulpkoster
Telefoon: 0653191010
Email: webmaster@hhggameren.nl

Organist

Dhr. C.R. (Kees) Baijense

Telefoon: 0418-562406

Dhr. W. (Willem) de Kloe

Telefoon: 0418-562505

Dhr. J.J. (Jan) Baijense

Telefoon: 0418-842827

Mevr. W. (Mieke) de Kloe

Telefoon: 06-25382888

Beheerder Kerkelijk Centrum

Walfred en Annette Kreling

Functie: Koster en Beheerder
Telefoon: 0418-561398/06-27095250
Email: wkreling@hotmail.com

Webmaster

Dhr. A.B. van Wijk

Functie: hulpkoster
Telefoon: 0653191010
Email: webmaster@hhggameren.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019