• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Adressen

Adressen kerkenwerk en pastorie


Hersteld Hervormde Gemeente Gameren
Oudenhof 2
5311 EL Gameren
Tel. 0418-561680

 

Zondagse erediensten: Hersteld Hervormde kerk
  Oudenhof 2
  5311 EL Gameren
  0418 56 16 80

De aanvangstijden van de zondagse erediensten zijn: 's morgens om 9:30 uur en 's avonds om 18:30 uur.
 

Pastorie: Bulkenlaan 30
  5311 EK Gameren
  Tel. 0418 56 12 87
   
Doordeweekse erediensten: Hersteld Hervormde kerk
  Oudenhof 2
  5311 EL Gameren
  Tel. 0418 56 16 80
   
Verenigingswerk: Kerkelijk Centrum "De Oude Hof"
  Oudenhof 2
  5311 EL Gameren
  Tel. 0418 56 16 80

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024