• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Meisjesvereniging Lydia

Bijeenkomst: Dinsdagavond om de twee weken
Leeftijd: Meisjes uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool
Aanvang: 18:45 uur tot 20:15 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum

 

De leidinggevenden zijn: Marina Baijense - Bogaard,  Annemarie Beekhuis - van Steenbergen, Annette Kreling - van Wijnen,  en Henriëtte Vervoorn - Boere.

De data voor de komende maanden zijn: 3, 10 en 24 oktober; 7 en 21 november; 5, 12 en 21 (Kerstavond) december; 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 5, 12 en 21 (jaaravond) maart.

  • © hersteld hervormde kerk 2024