• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Jongens- en meisjesvereniging Wees getrouw

Met ingang van dit seizoen gaan de 12+ en de 16- weer samen verder onder de naam "Wees getrouw".

De data voor de komende maanden zijn: 12 en 26 oktober; 9 en 23 november, 7 en 21 (Kerstavond) december; 11 en 25 januari; 8 en 22 februari; 7 en 21 (jaaravond) maart.

De leidinggevenden zijn: Coreline van Blijderveen - Baijense, Gerrit de Jong, Caroline de Kloe - Hofland, Jennerieke de Kloe, Pieter van Peer en Jessica van Weelden - van Tuijl.

Leeftijd: 12 tot 16 jaar
Aanvang: 19:30 uur tot 21:00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum

 

Bankrekening: NL67 RABO 0117 3736 99 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Jeugdwerk

Voor eventuele vragen over de jongens- en meisjesverenigingen kunt u terecht bij:
Caroline de Kloe - Hofland, Nieuwe Tijningen 107, 5301 DA Zaltbommel, telefoonnummer 06 81 04 11 04.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024