• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Jongensvereniging Samuël

Bijeenkomst: Donderdagavond om de twee weken
Leeftijd: Jongens uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool
Aanvang: 18:45 uur tot 20:00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum

 

De leidinggevenden zijn: Mark van Blijderveen en Aron Ermstrang

De data voor de komende maanden zijn: 12 en 19 oktober; 2, 16 en 30 november; 14 en 21 (Kerstavond) december; 18 januari; 1, 15 en 29 februari; 14 en 21 (jaaravond) maart.

  • © hersteld hervormde kerk 2024