• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Kring jonge lidmaten

De kring is - zoals in de naamgeving al naar voren komt - bedoeld voor jonge lidmaten. Ook diegenen onder ons die nog geen belijdenis des geloofs hebben afgelegd, zijn van harte welkom. Kortom, iedereen tot ongeveer 45 jaar is van harte welkom!


Dit seizoen hoopt ds. A.C. Rijken deze avonden te verzorgen. De data zijn als volgt: 25 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 21 februari en 20 maart. Deze bijeenkomsten worden gehouden in "De Oude Hof" en beginnen om 20.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2024