• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Uitzending op opname kerkdiensten

De mogelijkheid bestaat om thuis mee te luisteren met kerkdiensten en eventueel andere diensten en samenkomsten.

Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van de kerkzender van onze gemeente of via het internet.

Voor het meeluisteren via de kerkzender zijn ontvangers beschikbaar. Contactpersoon hiervoor is kerkvoogd A.B. van Wijk. Ook kunt u gebruik maken van een eigen scanner. De zendfrequentie voor onze gemeente is 153,3125.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid mee te luisteren via internet. Het internet biedt verder ook de mogelijkheid om achteraf te luisteren en/of een preek te downloaden.

 

De diensten zijn rechtstreeks  te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Door de provincie Gelderland aan te klikken op het landkaartje komt u bij een overzicht van de aangesloten kerkelijke gemeenten in de provincie Gelderland. Door Gameren aan te klikken komt u in een volgend scherm waar u ‘Hersteld Hervormde Gemeente Gameren’ aanklikt. Uiteraard kunt u ook in het vak "zoek kerk" direct "Gameren" intypen.

 

Achteraf luisteren of downloaden kan via onze eigen website www.hhggameren.nl. U kiest dan in de balk boven aan de pagina de optie "Preken archief". In het volgende scherm ziet u dan een overzicht van de beschikbare diensten op datumvolgorde. U kunt de gewenste preek dan rechtstreeks beluisteren of die met behulp van de optie ‘downloaden’ zelf op de harde schijf van uw computer of een andere gegevensdrager (cd, usb-stick of dergelijke) zetten.

 

Trouw- en rouwdiensten blijven 1 week beschikbaar via www.kerkdienstgemist.nl. Daarna zijn ze op te vragen bij kerkvoogd A.B. van Wijk. Om privacy redenen komen ze niet in het prekenarchief op onze website te staan.

 

Aan het beluisteren van preken of het downloaden zijn geen bijzondere extra kosten verbonden.  Als er problemen zijn met het (terug-)luisteren of downloaden dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd A.B. van Wijk.

  • © hersteld hervormde kerk 2024