• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Kerkelijke thuishulp

Vanuit de diaconie is in samenwerking met vrouwenvereniging "De Wingerd" een commissie ingesteld voor kerkelijke thuishulp. Dit is bedoeld voor tijdelijke hulp in of bij bijzondere omstandigheden en is beschikbaar voor alle gemeenteleden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een boodschap doen, eten koken, of rijden voor een ziekenhuisbezoek. Het is waardevol om als gemeenteleden naar elkaar om te zien en te helpen waar en wanneer dat nodig is. Weet dat er vanuit de gemeente altijd hulp beschikbaar is. Mocht u hulp nodig hebben of u wilt zich als vrijwilliger aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen: Janneke Moen, of Jeanine den Hartog. Voor de telefoonnummers verwijzen wij u naar de gemeentegids. Ook kunt u mailen naar thuishulp@hhggameren.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024