• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Pastoraat

Interne vertrouwenspersonen

Dhr. H. Vos (Bulkenlaan 77, 5311 EJ, tel: 06 22 19 65 03) en mevr. E. van Heusden - van den Heuvel (Dijkschrijversland 1, 5311 GV, tel: 06 15 46 50 58) zijn interne vertrouwenspersonen binnen de gemeente. De Interne Vertrouwens Persoon (IVP) kan een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente naast het pastoraat. Een IVP heeft o.a. als taak om eerste aanspreekpunt van mensen te zijn die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken.

  • © hersteld hervormde kerk 2024