• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Financiën

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar van € 0,50 (€ 15,- per kaart), € 1,- (€ 30,- per kaart), € 1,50 (€ 45,- per kaart), € 3,- (€ 90,- per kaart) en € 7,50 (€ 225,- per kaart). Op de website is een bestelformulier opgenomen, waarbij u gelijktijdig afrekent via Ideal. De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd. Graag uiterlijk op woensdag uw bestelling plaatsen.

Voor wie niet over de mogelijkheid beschikt om via de website te bestellen, zijn collectebonnen ook verkrijgbaar bij de familie P. Baijense, Ouwelsestraat 17. U betaalt deze dan contant of door een overboeking op de bankrekening van de kerkvoogdij. Bij betaling via Ideal of per bank beschikt u over een bewijsstuk van uw giften, waardoor (onder voorwaarden) fiscale aftrek mogelijk is.

  • © hersteld hervormde kerk 2024