• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Bibliotheek

De bibliotheek is elke vrijdagavond van 18:45 tot 19:45 uur geopend.

 

  • Er is een ruim assortiment en een grote diversiteit aan boeken in de bibliotheek.

Nieuw uitgegeven boeken worden steeds toegevoegd.

De volgende categrorieën zijn aanwezig:

Kinderboeken
Jeugdboeken
Boeken voor volwassenen
Theologie en levensbeschrijvingen.

Het uitleengeld bedraagt € 0,10 per week voor kinderboeken voor alle overige boeken is dat € 0,20 cent per week.

Locatie via hoofdingang van de kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2023