• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Bibliotheek

De bibliotheek is elke vrijdagavond geopend.

De regels voor een bezoek zijn opgenomen in een protocol. Wij gaan er van uit dat u dit protocol heeft gelezen vóór uw bezoek. Het protocol vindt u door hier te klikken.

De bibliotheek is van 18:45 tot 19.45 uur geopend.

 

  • Betaal zoveel mogelijk met pin of gepast contant.
  • blijf niet langer aanwezig dan nodig is en denk aan elkaar!!

 

Het volledige protocol staat op de website van de kerk  we vragen u dit eerst te lezen.

Veranderingen vindt u weer in dit kerkblad en op de website.

Er is een ruim assortiment en een grote diversiteit aan boeken in de bibliotheek.

Nieuw uitgegeven boeken worden steeds toegevoegd.

De volgende categrorieën zijn aanwezig:

Kinderboeken
Jeugdboeken
Boeken voor volwassenen
Theologie en levensbeschrijvingen.

Het uitleengeld bedraagt € 0,10 per week voor kinderboeken voor alle overige boeken is dat € 0,20 cent per week.

De bibliotheek is geopend op vrijdagavond van 18:45 tot 19:45 uur.
Locatie via hoofdingang van de kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2022