• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Financiën

Fotokaarten Sfeer & Stijl

Fotokaarten Sfeer & Stijl maakt al sinds 2009 fotokaarten, waarvan de opbrengst bestemd is voor het bouwfonds.

U kunt in de activiteitenruimte van het Kerkelijk Centrum terecht om fotokaarten te kopen. U bent van harte welkom op maandag- of donderdagmiddag van 13.00 tot 13.45 uur. De toegangsdeur bevindt zich aan de zijkant van het gebouw. Er zijn ook kaarten verkrijgbaar bij Rie Nijhoff (tel. 0418 56 17 67) en in de bibliotheek van de kerk. U kunt de kaarten ook bestellen via onze website: www.fotokaartensfeerenstijl.nl

Het bankrekeniningnummer is NL75 RABO 0132 1259 94 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake fotokaarten.

  • © hersteld hervormde kerk 2024