• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Fotokaarten Sfeer & Stijl

Fotokaarten Sfeer & Stijl maakt al sinds 2009 fotokaarten, waarvan de opbrengst bestemd is voor het bouwfonds.

U kunt terecht op onze website www.fotokaartensfeerenstijl.nl of rechtstreeks in de fotokaartenruimte in het kerkgebouw.

Deze kaartenruimte is geopend op maandag en donderdag van 13:00 tot 14:00 uur.
De toegangsdeur bevindt zich aan de zijkant van het kerkgebouw.
Er zijn ook kaarten verkrijgbaar in de bibliotheek van de kerk.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023