• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Financiën

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

Barbecue
Jaarlijks organiseren we na de zomervakantie een barbecue voor de gemeente aan de Ridderstraat 32. Er wordt geen vast bedrag gevraagd, u kunt uw bijdrage die avond kwijt in de giftenpot.

Oliebollenverkoop
In of rond de herfstvakantie worden er oliebollen en appelflappen verkocht aan de Ridderstraat 32. De datum zal worden vermeld in "Ons Kerkblad".

Wintermarkt
We hopen dit jaar weer de wintermarkt te kunnen houden bij Kwekerij van Tuijl, Nieuwe Tijningen 115 te Zaltbommel. De datum waarop we dit organiseren is vrijdag 24 november en zaterdag 25 november. U wordt t.z.t. via "Ons Kerkblad"op de hoogte gebracht.

Tulpen-/hortensiaverkoop
In het voorjaar verkopen we huis aan huis tulpen of hortensia's. De datum zal worden vermeld in "Ons Kerkblad".

Voorjaarsmarkt
De voorjaarsmarkt zal worden gehouden op het parkeerterrein van de kerk. Deze markt vindt elk jaar plaats op de eerste zaterdag van mei van 9.30 tot 14.00 uur. U vindt hier nieuwe artikelen, zoals kleding, boeken, bloemen, planten, sfeerartikelen, gereedschappen en nog veel meer.

Inzameling tweedehands boeken
Boeken kunt u afgeven bij Jeanine den Hartog - Jonkers, Beemstraat 20a in Gameren.

Flessenactie
Elke laatste maandag van de maand (m.u.v. de maanden juli en december) wordt er een flessenactie gehouden. Lege statiegeldflessen worden dan vanaf 18.00 uur bij u thuis opgehaald. Heeft u uw flessen al ingeleverd of heeft u geen flessen? Met het statiegeldbonnetje of los geld kunt u ook het bouwfonds steunen. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wilt u graag dat we bij u langs komen? Wilt u of jij meehelpen met het inzamelen? Neem dan contact op met Betsy Kerkhoff - Bloed tel. 06 12 67 90 83.

De data worden vermeld in "Ons Kerkblad"

De opbrengsten zijn bestemd voor het bouwfonds.

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende personen:

Lambert van Wijnen 06 52 09 08 18
Anton Kerkhoff 06 22 90 69 88
Gert van Wijnen 06 25 55 42 56

 

Heeft u vragen of ideeën, laat het ons weten!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024