• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Financiën

Verjaringsfonds

Wanneer het gezinshoofd of één van de thuiswonende kinderen (18 jaar en ouder) jarig is, komt er iemand langs om een kaart te geven. U krijgt de gelegenheid om een bijdrage te geven. Wanneer u buiten Gameren woont, krijgt u het zakje per post.
Wanneer u 3 dagen of langer opgenomen bent geweest in het ziekehuis krijgt u een attentie. Tevens ontvangen de ouderen uit de gemeente (vanaf 70 jaar) in de week na de verjaardag een attentie.
De opbrengst van het verjaringsfonds is bestemd voor het bouwfonds.
 

Contactpersoon: Mevrouw O. van Weelden - van de Werken
  Burgerstraat 21a
  5311 CW Gameren
  Tel. 0418 56 20 64

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024