• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Collectebonnen

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u uw collectebonnen bestellen.
Kies de bon met de juiste waarde en voer het aantal te bestellen vellen in.
(Op elk vel zitten 30 bonnen)

 

*** GRAAG UITERLIJK OP WOENSDAG UW BESTELLING PLAATSEN. ***

De collectebonnen worden bij u thuis afgeleverd.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024