• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Plaatselijke agenda

Vrouwenvereniging
05 okt2023

14e bondsdag Lunteren

lees meer
Vrouwenvereniging
12 okt2023

Openingsavond

lees meer
Vrouwenvereniging
24 okt2023

Regioavond Loon op zand

lees meer
Vrouwenvereniging
26 okt2023

Hervormingsavond

lees meer
Vrouwenvereniging
09 nov2023

Bijbelstudie 2

lees meer
Vrouwenvereniging
23 nov2023

Bijbelstudie 3

lees meer
Vrouwenvereniging
07 dec2023

Bijbelstudie 4

lees meer
Vrouwenvereniging
14 dec2023

Kerstavond

lees meer

vanaf 14.30 uur 

lees meer
Vrouwenvereniging
04 jan2024

Bijbelstudie 5

lees meer

vanaf 14.30 uur 

lees meer

vanaf 14.30 uur 

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2023