• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Plaatselijke agenda

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer
Contactmiddag
27 nov2018

van 14:30 tot 16:30 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Regio-avond te Veen

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer
Jonge Lidmatenkring
12 dec2018

Over de drie-eenheid van God, art 1, 8-11 Inloop 19:45 uur en aanvang 20:00 uur. ...

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Kerstavond

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer
Contactmiddag
18 dec2018

met broodmaaltijd. Aanvang 14:30 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer
Jonge Lidmatenkring
23 jan2019

Over de schepping en de zonde van de mensen, art 2, 12-15   Inloop 19:45 uur en aanvang 20:00 uur. 

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer
Contactmiddag
29 jan2019

van 14:30 tot 16:30 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer
Jonge Lidmatenkring
20 feb2019

Inloop 19:45 uur en aanvang 20:00 uur. Agenda volgt later

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer
Contactmiddag
26 feb2019

van 14:30 tot 16:30 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer

van 20:00 tot 22:15 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer
Jonge Lidmatenkring
20 mrt2019

Inloop 19:45 uur en aanvang 20:00 uur. Agenda volgt later

lees meer

van 19:30 tot 21:00 uur

lees meer
Contactmiddag
26 mrt2019

van 14:30 tot 16:30 uur

lees meer

van 18:45 tot 20:00 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer
Contactmiddag
30 apr2019

met broodmaaltijd. Aanvang 14:30 uur

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: