• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Plaatselijke agenda

Met broodmaaltijd

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
Flessenactie
30 aug2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
Flessenactie
27 sep2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2021