• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Plaatselijke agenda

Flessenactie
26 okt2020

vanaf 18.00 uur

lees meer

van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Hervormingsavond. Van 19.45 tot 21.45 uur.

lees meer
JV Bij de Bron
06 nov2020

van 20.00 tot 22.15

lees meer

Aanvang: 20.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer

Van 19.45 tot 21.45 uur

lees meer

van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Regioavond

lees meer
JV Bij de Bron
20 nov2020

Van 20.00 tot 22.15

lees meer

van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Aanvang: 20.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer
Flessenactie
30 nov2020

Vanaf 18.00 uur  

lees meer

van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Van 19.45 tot 21.45 uur

lees meer
JV Bij de Bron
04 dec2020

Van 20.00 tot 22.15

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer

Kerstavond. Vanaf 19.45 uur

lees meer

Vanaf 14.30 uur. Met broodmaaltijd.

lees meer

Kerstavond

lees meer

Kerstavond

lees meer
JV Bij de Bron
18 dec2020

Van 20.00 tot 22.15

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

VAn 19.45 tot 21.45 uur

lees meer
JV Bij de Bron
08 jan2021

Van 20.00 tot 22.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Van 19.45 tot 21.45 uur

lees meer
JV Bij de Bron
22 jan2021

Van 20.00 tot 22.15 uur

lees meer
Flessenactie
25 jan2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Van 19.45 tot 21.45 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer
JV Bij de Bron
12 feb2021

Van 20.00 tot 22.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer
Flessenactie
22 feb2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer
JV Bij de Bron
26 feb2021

Van 20.00 tot 22.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Van 19.45 tot 21.45 uur

lees meer

Van 19.30 tot 21.00 uur

lees meer
JV Bij de Bron
12 mrt2021

Van 20.00 tot 22.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.15 uur

lees meer

Van 18.45 tot 20.00 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Jaaravond

lees meer

Jaaravond

lees meer
JV Bij de Bron
26 mrt2021

Van 20.00 tot 22.15 uur

lees meer
Flessenactie
29 mrt2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.45 tot 21.45 uur

lees meer

Slotbijeenkomst

lees meer
Flessenactie
26 apr2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Met broodmaaltijd

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
Flessenactie
31 mei2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
Flessenactie
28 jun2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
Flessenactie
30 aug2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
Flessenactie
27 sep2021

Vanaf 18.00 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2020