• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Plaatselijke agenda

Regioavond in Werkendam onder leiding van ds. R.J. Oomen

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 19.45 uur. Bijbelstudie 5. Na de pauze een puzzel.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

van 19:30 tot 20:15 in De Oude Hof

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Kerstavond. Meditatie ds. H. Roelofsen

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 19.45 uur. Bijbelstudie 6. Na de pauze bespreking van de Bijbelstudie in groepjes.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 19.45 uur. Bijbelstudie 7. Na de pauze creatief bezig zijn.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 tot 20:00

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Jaaravond Jeugdverenigingen

lees meer

Slotbijeenkomst. Bijbelstudie 11. Aanvang 14:00. 

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2019