• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Plaatselijke agenda

Contactmiddag
25 feb2020

van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 18:45 tot 20:00

lees meer

Aanvang 18:45 - 20:00.

lees meer

Aanvang 20.00 uur

lees meer

Jaaravond Jeugdverenigingen

lees meer
Contactmiddag
31 mrt2020

van 14.30 tot 16.30 uur

lees meer

Slotbijeenkomst. Bijbelstudie 11. Aanvang 14:00. 

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer

van 19.30 tot 20.15 uur

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2020