• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Opnemen van preken

De zondagse diensten zijn terug te luisten via www.kerkdienstgemist.nl Door de provincie Gelderland aan te klikken op het landkaartje komt u bij een overzicht van de aangesloten kerkelijke gemeenten in de provincie Gelderland. Door Gameren aan te klikken komt u in een volgend scherm waar u "HHG Gameren" aanklikt.

In het volgende scherm ziet u dan een overzicht van de beschikbare diensten op datumvolgorde. U kunt de gewenste preek dan rechtstreeks beluisten of met behulp van optie "downloaden" zelf op de harde schijf van uw computer of een andere gegevensdrager (cd, usb-stick of dergelijke) zetten.

Aan het besluisteren van preken of het downloaden zijn geen bijzondere extra kosten verbonden. Preken zijn steeds een jaar lang beschikbaar. Als er problemen zijn met het terugluisteren of downloaden dan kunt u contact opnemen met notabel A.B. van Wijk (tel. 06-53191010)

  • © hersteld hervormde kerk 2024