• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Kerstkaarten Sfeer en Stijl

Bestel hier uw Kerstkaarten on-line

 

Hieronder een overzicht van de verschillende pakketten.
Klik op "Bekijken" om de kaarten in de betreffende set zichtbaar te maken.
 

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoeedig Nieuwjaar (Set 1) Bekijken
Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar (Set 2) Bekijken
Gezegende Kerstdagen / Voorspoedig Nieuwjaar Vierkant (Set 3) Bekijken
Goede Kerstdagen / Voorspoedig Nieuwjaar (Set 4) Vierkant Bekijken
Bijbeltekst / Nieuwjaar / Sterkte in het Nieuwe jaar (Set 5)  Bekijken

De gehele opbrengst komt ten goede aan het bouwfonds van de HHG Gameren.
Binnen de Bommelerwaard worden de kaarten kosteloos thuisbezorgd.

LET OP: U kunt het formulier alleen op een computer invullen. Dus niet op een tablet of telefoon!!!

  • © hersteld hervormde kerk 2020