• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Verenigingen

Jongens- en meisjesvereniging 't Kompas

Bijeenkomst: Donderdagavond om de twee weken
Leeftijd: 12-15 jaar
Aanvang: 19:30 uur tot 21:00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum

 

De leidinggevenden zijn: Gerrit de Jong, Caroline de Kloe, Jessica van Weelden, Coreline van Blijderveen en Bas van Wijk

Bankrekening: NL67 RABO 0117 3736 99 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Gameren inzake Jeugdwerk

 

Voor eventuele vragen over de jongens- en meisjesvereniging kunt u terecht bij Caroline de Kloe, Hogeweg 2a te Nieuwaal, tel. 06-81041104

  • © hersteld hervormde kerk 2021