• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Diensten agenda

Diensten agenda

Ochtenddienst
17 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
17 nov2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
24 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
24 nov2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Bijbellezing
27 nov2019

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Ochtenddienst
01 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Avonddienst
01 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

Ochtenddienst
08 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
08 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Bijbellezing
11 dec2019

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Ochtenddienst
15 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
15 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
22 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W.J. op 't Hof

Avonddienst
22 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W.J. op 't Hof

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
29 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Kand. P. van den Herik

Avonddienst
29 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Kand. P. van den Herik

Oudejaarsdienst
31 dec2019

19:00 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Bijbellezing
22 jan2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Bijbellezing
05 feb2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Bijbellezing
19 feb2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Bijbellezing
04 mrt2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Bijbellezing
18 mrt2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

  • © hersteld hervormde kerk 2019