• " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Diensten agenda

Diensten agenda

Ochtenddienst
19 jul2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
19 jul2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
26 jul2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Knd P.J.T. van den Herik

GBS Dienst
28 jul2020

19:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. D.C. Flappper

Ochtenddienst
09 aug2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Kand. M.S. Roos

Avonddienst
09 aug2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Knd P.J.T. van den Herik

Ochtenddienst
16 aug2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
16 aug2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
23 aug2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
23 aug2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
30 aug2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
30 aug2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
06 sep2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
06 sep2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
13 sep2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
13 sep2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
20 sep2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
20 sep2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
27 sep2020

08:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Roos

Avonddienst
27 sep2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. P. Verhaar

Ochtenddienst
04 okt2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
04 okt2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
11 okt2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
11 okt2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
18 okt2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

Avonddienst
18 okt2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

Ochtenddienst
25 okt2020

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
25 okt2020

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

  • © hersteld hervormde kerk 2020