• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Diensten agenda

Diensten agenda

13:30 uur, Dienst

lees meer

Ds. J.A. Westrate

Bijbellezing
21 nov2018

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
25 nov2018

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Knd H. Roelofsen

Avonddienst
25 nov2018

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Knd H. Roelofsen

Ochtenddienst
02 dec2018

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
02 dec2018

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
05 dec2018

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
09 dec2018

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
09 dec2018

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
16 dec2018

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Avonddienst
16 dec2018

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. C.M. Buijs

Bijbellezing
19 dec2018

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
23 dec2018

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. M. van Sligtenhorst

Avonddienst
23 dec2018

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
30 dec2018

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Knd H. Roelofsen

Avonddienst
30 dec2018

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Knd H. Roelofsen

Oudejaarsdienst
31 dec2018

19:00 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
16 jan2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
30 jan2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
13 feb2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
27 feb2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
27 mrt2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Bijbellezing
10 apr2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: