• " Dat 'HEEREN huis van vreugde druise, Voor Isrels groten Opperheer; De zee met hare volheid bruise; De ganse wereld geev' Hem eer. " Psalm 98 : 3b
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Hoe branden mijn genegenheên, Om 's HEEREN voorhof in te treên! " Psalm 84 : 1
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6

Meer over Diensten agenda

Diensten agenda

Ochtenddienst
27 jun2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Knd C.A. van den Brink

Avonddienst
27 jun2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Knd C.A. van den Brink

Ochtenddienst
04 jul2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
04 jul2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
11 jul2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
11 jul2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
18 jul2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
18 jul2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
25 jul2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
25 jul2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
01 aug2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Knd C.A. van den Brink

Avonddienst
01 aug2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Knd M.S. Roos

Ochtenddienst
08 aug2021

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Nog niet bekend

Avonddienst
08 aug2021

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Roos

  • © hersteld hervormde kerk 2021