• " Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Halelujah! " Psalm 150 : 6
  • " En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. " Mattheus 18:3
  • " HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. " Psalm 25:4
  • " Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. " Openbaring 22 : 13
  • " Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! " Psalm 19 : 15
  • " Looft den Heere, want Hij is goed; " Psalm 136 : 1
  • " Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. " Psalm 119 : 105
  • " Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. " Psalm 84 : 6
  • " Wie zal mij voeren in een vaste stad? " Psalm 60:11

Meer over Diensten agenda

Diensten agenda

Ochtenddienst
21 jul2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Roos

Avonddienst
21 jul2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Roos

Ochtenddienst
28 jul2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Nog niet bekend

Avonddienst
28 jul2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Nog niet bekend

Ochtenddienst
04 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
04 aug2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
11 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
11 aug2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
18 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
18 aug2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
25 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Kand. P. van den Herik

Avonddienst
25 aug2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

Ochtenddienst
01 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
01 sep2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
08 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
08 sep2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
15 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
15 sep2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
22 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W. Roos

Avonddienst
22 sep2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W. Roos

Ochtenddienst
29 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
29 sep2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
06 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
06 okt2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
13 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. J.D. Heikamp

Avonddienst
13 okt2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. J.D. Heikamp

Ochtenddienst
20 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
20 okt2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
27 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.J. Britstra

Avonddienst
27 okt2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. A.J. Britstra

Ochtenddienst
03 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Avonddienst
03 nov2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Dankdag avonddienst
06 nov2019

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
10 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. B. Reinders

Avonddienst
10 nov2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. B. Reinders

Ochtenddienst
17 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
17 nov2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
24 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
24 nov2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
01 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Leesdienst (ouderling F.C. van Weelden)

Avonddienst
01 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. R.J. Oomen

Ochtenddienst
08 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
08 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
15 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Avonddienst
15 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

Ochtenddienst
22 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. W.J. op 't Hof

Avonddienst
22 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. W.J. op 't Hof

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Ds. A.C. Rijken

Ochtenddienst
29 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Kand. P. van den Herik

Avonddienst
29 dec2019

18:30 uur, Avonddienst

lees meer

Kand. P. van den Herik

Oudejaarsdienst
31 dec2019

19:00 uur, Avonddienst

lees meer

Ds. H. Roelofsen

  • © hersteld hervormde kerk 2019